Umysły są jak spadochrony - działają tylko jak są otwarte

Thomas Dewar

Inne

Historia

Opublikowano: środa, 14, marzec 2012 11:57
Administrator

          Witamy serdecznie wszystkich, których zainteresowała historia powstania i działalności
naszego stowarzyszenia.

Dokonując analizy powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pajęcznie nie sposób pominąć faktu, iż Stowarzyszenie to nie pojawiło się samoistnie. Warto zatem odnotować nazwiska Tych, którym zrodził się pomysł utworzenia w Pajęcznie ośrodka aktywności oświatowo- kulturalnej seniorów.

Z propozycją zorganizowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pajęcznie jako pierwsza wyszła Pani Urszula Modlińska była wieloletnia dyrektorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Pajęcznie, obecnie na emeryturze. Pionierski pomysł Pani Urszuli zaintrygował z kolei Panią Jolantę Pawelec, byłą wykładowczynię języka polskiego w Zespole Szkół w Pajęcznie. Panie pozyskały do grupy inicjatywnej kolegę Kazimierza Szczeszka, emerytowanego nauczyciela historii i Dyrektora Zespołu Szkół . To dzięki tym ludziom ich konsekwentnemu działaniu w niedługim czasie idea utworzenia Stowarzyszenia nabrała realnych kształtów. W miarę szybko  zorganizowali zespół równie aktywnych osób, który wziął na swoje barki tworzenie bazy pod przyszły UTW. Poszerzona grupa w składzie: Panie Urszula Modlińska, Jolanta Pawelec, Urszula Ślusarek, Halina Krawczyk i Halina Górska oraz panowie: Mieczysław Dłubak, Kazimierz Szczeszek, Czesław Walaszczyk i Włodzimierz Wypych,  podjęli trud zdobywania niezbędnych materiałów, pozyskania sympatyków i sponsorów, opracowania programu działania i przygotowanie do rejestracji Stowarzyszenia w  Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi. Olbrzymią pracę organizacyjną wykonała nam pani Ewa Strzelec –  Z Wydziału Promocji, Zamówień Publicznych,  Inwestycji
i Rozwoju Urzędu Powiatowego. W latach następnych korzystamy z pomocy prawnej i nie tylko pani Marii Straus – Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Powiatowym
w Pajęcznie.

I tak to się zaczęło:

 

11 czerwca 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się zebranie założycielski Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie.  W spotkaniu tym wzięło udział już 26 osób.  Na tym spotkaniu przyjęto nazwę Stowarzyszenia oraz wybrano jego władze. W skład zarządu zostali wybrani:

 

  • Mieczysława Dłubak  - Prezes Zarządu,
  • Urszula Modlińska – Wiceprezes Zarządu,
  • Halina Krawczyk – Sekretarz,
  • Halina Górska – Skarbnik,
  • Urszula Ślusarek - Członek Zarządu,
  • Elżbieta Jafra – Członek Zarządu,
  • Czesław Walaszczyk – Członek Zarządu.

 

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:

 

  • Irena Leksińska – Przewodnicząca,
  • Piotr Kiedos – Członek,
  • Włodzimierz Wypych – Członek.

 

Zwieńczeniem całokształtu przygotowań do rozpoczęcia statutowej działalności był fakt wydania AKTU POWOŁANIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PAJĘCZNIE 

 

15 listopada 2007 roku  w sali Kina „Świteź” w Pajęcznie odbyła się inauguracja I Roku Akademickiego UTW. W uroczystości tej wzięli udział - poza potencjalnymi słuchaczami UTW – przedstawiciele samorządowych władz powiatowych i miejsko – gminnych. Wykład inauguracyjny na temat „Idea Uniwersytetów Trzeciego Wieku” wygłosiła Pani dr Brygida Butrymowicz. Spotkanie to uświetniły występy Chóru „Hades Band” działającego przy Zespole Szkół w Pajęcznie oraz Filharmoników
z Filharmonii Śląskiej.

Tak rozpoczęła się mozolna codzienna działalność naszego Uniwersytetu.

Organizujemy spotkania i wykłady z dziedziny medycyny, profilaktyki zdrowia, ratownictwa medycznego, żywienia i dietetyki, troski  o środowisko. Uczestniczymy w warsztatach dyskusyjnych
z zakresu psychologii, socjologii, pamiętnikarstwa i historii regionu. Poznajemy historię naszego
i innych narodów.

Prowadzimy naukę obsługi komputera, języka angielskiego i niemieckiego.

Prowadzimy trzy grupy gimnastyki terapeutyczno – rehabilitacyjnej, sekcję gimnastyki rehabilitacyjnej na basenie.

Zorganizowaliśmy grupę Nordic Walking i turystyki rowerowo – krajoznawczej.

Istnieją sekcje: brydża sportowego, robótek ręcznych „igraszki z igłą i szydełkiem”.

Udało nam się utworzyć chór uniwersytecki pod dyrekcją pani Anny Wojtal, który uświetnia nie tylko nasze uroczystości.

Organizujemy wycieczki integracyjne i wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty wokalne,
także do filharmonii, opery i operetki, muzeów i miejsc związanych z przeszłością historyczną.

Organizujemy okolicznościowe i rocznicowe spotkania integracyjne przy kawie, wystawy prac artystycznego dorobku Seniorów.

Wydajemy  Zeszyty Literacko – Historyczne, prowadzimy Kronikę Stowarzyszenia.

Realizacja przedstawionej wyżej działalności możliwa jest dzięki przychylności wielu osób odpowiedzialnych za niektóre instytucje w Pajęcznie.

Doświadczyliśmy i doświadczamy pomocy władz administracyjnych powiatu. Mamy  ufną nadzieję,
że obecne władze powiatu jeszcze wydajniej nas wspomogą.

Wydatne wsparcie okazał i okazuje Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno – Pan Dariusz Tokarski.

Uzyskaliśmy także pomoc ze strony pani Janiny Ślusarek – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego
w Pajęcznie.

Najważniejszym wsparciem jest nieodpłatne korzystanie z sal lekcyjnych, pracowni,
na przeprowadzenie zajęć  dydaktycznych,  także lokalu na siedzibę Zarządu. To właśnie otrzymaliśmy od Dyrektora Zespołu Szkół –pana Marka Szydłowskiego Obecnie dzięki serdecznej życzliwości  pani Dyrektor Iwony Stefanek uzyskaliśmy również możliwość utworzenia strony internetowej.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie pani Danuta Skoczylas umożliwiłam nam nieodpłatne korzystanie z sali na wykłady audytoryjne oraz sali w hali sportowej na zajęcia rekreacyjno
– rehabilitacyjne.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie pan Andrzej Łuszczyk stworzył idealne warunki lokalowe dla spotkań członków chóru, sekcji brydża sportowego oraz sekcji plastycznej.

Wszystkim tym, którzy bezinteresownie  w jakikolwiek sposób przyczynili się do działalności mającej na celu wyciągnięcie z domów ludzi, którzy po przejściu na emeryturę odcięli się
od aktywności zawodowej i społecznej , utonęli w obowiązkach domowych i  przywrócenia im wiary w to, że jeszcze mogą realizować swoje marzenia i pasje – serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                           Włodzimierz Wypych

                                                                                                      Mieczysław Dłubak